no-img
پدیا

حقوق - پدیا


پدیا

مطالب

موضوع : حقوق
DOC
دانلود تحقیق در موردآثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد وارث
۳,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در موردآثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد وارث


دانلود تحقیق در موردآثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد وارث فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 32 صفحه  خلاصه ای از فایل آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش     گفته شد که اولین شرط اجرای قاعدۀ فراش، نزدیکی میان زوجین است، به نحویکه از نحوۀ آن نزدیکی، احتمال بوجود آمدن طفل و انعقاد نطفه داده شود. بنابراین، اگر ثابت شود که میان آن زن و مرد، به جهت وضعیت ایشان، اساسا ً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 125    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود تحقیق در مورد آثار اجرای اسناد
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد آثار اجرای اسناد


دانلود تحقیق در مورد آثار اجرای اسناد فرمت قابل ویرایش ورد  Word تعداد صفحات: 23 صفحه خلاصه ای از فایل تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه تفاوت سندانتقال اجرایی با سندي كه پس از تنظيم صورت مجلس نامبرده، تنظيم و به ثبت مي رسد، در اين است كه يك سند نخست، حتماً به نام بستانكار تنظيم مي شود ولي سند دوم، ممكن است به نام بستانكار تنظيم شود و يا به نام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 146    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود تحقیق معنا و مفهوم انواع سند
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق معنا و مفهوم انواع سند


دانلود تحقیق معنا و مفهوم انواع سند فرمت قابل ویرایش ورد  Word تعداد صفحات: 25 صفحه خلاصه ای از فایل قبض انبار  قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کندمبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد.تفاوت این سند با سفته در این است که با امضای آن متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در ان کالاههای موضوع سند را که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 172    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود تحقیق انعقاد قرارداد رهن دریایی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق انعقاد قرارداد رهن دریایی


دانلود تحقیق انعقاد قرارداد رهن دریایی فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 36 صفحه خلاصه ای از فایل مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی  قانون دریایی در ماده‌ی 42 مقرر نموده است که رهن دریایی تابع این قانون است. بدیهی است که عقد رهن دریایی، مانند دیگر عقود، برای صحت در انعقاد باید شرایطی را داشته باشد. لیکن، از این شرایط در قانون دریایی به صورت مستقل بحث نشده است. به منظور مطالعه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 129    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود سمینار آثار و طرق انحلال رهن دریایی
۳,۰۰۰ تومان

دانلود سمینار آثار و طرق انحلال رهن دریایی


دانلود سمینار آثار و طرق انحلال رهن دریایی فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 28 صفحه خلاصه ای از فایل   درصورتی که تمام شرایط مهیا باشد و طرفین عقد رهن واجد شرایط و صلاحیت باشند و به محض اینکه رهن دریایی به ثبت برسد، آثار آن علاوه بر متعاقدین بر دیگران نیز آشکار می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود به محض ایجاد و انعقاد آثاری در پی خواهد داشت و از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 119    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود سمینار ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود سمینار ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی


دانلود سمینار ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 42 صفحه خلاصه ای از فایل بند اول: حقوق دریایی حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتی‌رانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای گشاده است که از جهات مختلف به حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 129    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود سمینار تأمین خواسته
۴,۰۰۰ تومان

دانلود سمینار تأمین خواسته


دانلود سمینار تأمین خواسته فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 39 صفحه خلاصه ای از فایل   بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می باشد که ماده 108 مقرر می دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می نماید. سند به طور کلی عبارتست از هر نوشته ای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 131    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود سمینار مفهوم داور و داوری
۴,۰۰۰ تومان

دانلود سمینار مفهوم داور و داوری


دانلود سمینار مفهوم داور و داوری فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 49 صفحه خلاصه ای از فایل   بند دوم: بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری در خصوص توان اثباتی رأی داور بایدگفت که رأی داور با توجه به ماده 1287 قانون مدنی نمی‌تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و براین اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می‌‌شود. البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 131    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات
۵,۰۰۰ تومان

دانلود بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات


دانلود بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 84 صفحه خلاصه ای از فایل   تغييرات انجام شده در تأسيسات عرفي قانون مجازات مهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه آزادی، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 136    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید
۴,۰۰۰ تومان

دانلود بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید


دانلود بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 50 صفحه خلاصه ای از فایل   سب ‏النبی حد سب‏ النبی در قانون سابق در باب حدود پیش‏بینی نشده و در کتاب تعزیرات و در ماده 513 آمده بود. حال پیش‏بینی آن در حدود با ماده مزبور از کتاب تعزیرات تعارضی نداشته و هردو قابلیت اجرایی دارند. در قانون جدید فقط دشنام یا قذف شخص رسول و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 117    نویسنده : پدیا