no-img
پدیا

طراحی کاربردی - پدیا


پدیا

مطالب

موضوع : طراحی کاربردی
DOC
دانلود تعیین خواص مکانیکی جنس روتور
۳,۰۰۰ تومان

دانلود تعیین خواص مکانیکی جنس روتور


دانلود تعیین خواص مکانیکی جنس روتور فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات:29 صفحه خلاصه ای از فایل مقدمه در این فصل شیوه شناسایی جنس روتور توربین گاز و استخراج پارامترهای آن به منظور استفاده در تحلیل المان محدود بیان می‌شود. معادلات متشکله که رفتار مواد را بیان می‌کنند، دارای ضرایبی هستند که به آن‌ها ضرایب مشخصه یا ثابت‌های ماده می‌گویند. این ثابت‌ها به جنس ماده و دما بستگی دارند. بنا‌براین برای تحلیل رفتار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 228    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود سمینار مکانیک آسیب برای تحلیل روتور توربین گاز
۳,۵۰۰ تومان

دانلود سمینار مکانیک آسیب برای تحلیل روتور توربین گاز


دانلود سمینار مکانیک آسیب برای تحلیل روتور توربین گاز فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات:35صفحه خلاصه ای از فایل ماهیت و متغیرهای آسیب  آسیب ماده به معنی کاهش تدریجی و یا زوال ناگهانی مقاومت مکانیکی به واسطه‌ی بارگذاری، اثرات حرارتی و یا شیمیایی است. از دیدگاه میکرومکانیکی، آسیب تجمع میکروتنش‌ها در مجاورت عیوب کریستالی و در نهایت شکستن پیوندهای بین اتم‌ها است. این پدیده جزء پدیده‌های رئولوژی بوده و با هدر رفتن انرژی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 205    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود مدل سازی خطی و غیر خطی ترک و بررسی معادلات حرکت
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مدل سازی خطی و غیر خطی ترک و بررسی معادلات حرکت


دانلود مدل سازی خطی  و غیر خطی ترک و بررسی معادلات حرکت فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات:54صفحه خلاصه ای از فایل مقدمه در بسیاری از بررسی های انجام گرفته برای تحلیل ارتعاش تیر ترکدار، از فرض ترک باز استفاده می شود. یعنی ترک در حین ارتعاش باز باقی می ماند. از این رو در بیشتر مدل سازی های صورت گرفته قسمت ترکدار را با یک فنر پیچشی مدل می کنند، یعنی تیر مانند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 178    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود مدل سازی روتور
۲,۰۰۰ تومان

دانلود مدل سازی روتور


دانلود مدل سازی روتور فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 15صفحه خلاصه ای از فایل مقدمه تحلیل تنش‌ یک نمونه روتور توربین گاز در اثر بارگذاری مكانيكي و حرارتي به منظور تعیین عمر و محاسبه میزان آسیب می‌باشد. توربین گاز موردنظر متعلق به نیروگاه شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی می‌باشد. در این فصل ابتدا شرایط کارکرد و هندسه روتور موردنظر معرفی شده است و سپس فرایند مدل‌سازی آن با روش المان محدود شرح داده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 210    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود معادلات حاکم حرکت نانو تیر پیچیده شده
۲,۵۰۰ تومان

دانلود معادلات حاکم حرکت نانو تیر پیچیده شده


دانلود معادلات حاکم حرکت نانو تیر پیچیده شده فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 23 صفحه خلاصه ای از فایل   معادلات حرکت برای به دست آوردن معادلات حرکت از رابطه (2-16) استفاده کرده و با جایگذاری پارامترهای مربوطه در آن و برابر صفر قرار دادن ضرایب  و ، معادلات نهایی حرکت نانو تیر پیچیده شده به دست می­آید. با این مقدمه، معادلات حرکت برای ارتعاشات و انتشار موج برای تئوری گرادیان کرنشی، با ترکیب روابط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 207    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود پروژه شبیه سازی عددی پروتز جانشین زانوی انسان
۴,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه شبیه سازی عددی پروتز جانشین زانوی انسان


دانلود پروژه شبیه سازی عددی پروتز جانشین زانوی انسان فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات:45  صفحه خلاصه ای از فایل   در این بخش ابتدا فرضیات مساله جهت شبیه‌سازی ارائه خواهد شد سپس پروتز مورد نظر به دلیل پیچیدگی هندسی، توسط دستگاه اندازه‌گیری مختصات که نمونه‌ای از اسکنرهای سه بعدی تماسی هستند، با ایجاد ابر نقاط با دقت بالا مدل‌سازی و با نرم‎افزار تجاری سالیدورکس ویرایش خواهد شد. سپس مدل تهیه شده با استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 206    نویسنده : پدیا
DOC
دانلود سمینار تحلیل نیروها در مفصل زانو و پروتز جانشین زانو
۴,۰۰۰ تومان

دانلود سمینار تحلیل نیروها در مفصل زانو و پروتز جانشین زانو


دانلود سمینار تحلیل نیروها در مفصل زانو و پروتز جانشین زانو فرمت قابل ویرایش ورد Word تعداد صفحات: 40 صفحه خلاصه ای از فایل   صفحات بدن به منظور درک بهتر مفاهیم بنیادین رایج در آناتومی و مباحث مربوط به پروتزها، تعریف اصطلاحات رایج در مبحث آناتومی لازم خواهد بود. از جمله مفاهیم رایج در این مبحث، صفحات بدن هستند. در علوم پزشكي براي درك بهتر اجزاء و آناتومي بدن، بدن را در يك دستگاه مختصات كارتزين [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 200    نویسنده : پدیا